Go to Top

KROPPSSPRÅK OCH RETORIK

forelasning_topp
Förstår vi kommunikationens både medvetna och omedvetna mekanismer kan vi öka förståelsen för varandra och åstadkomma både rakare och bättre relationer. Eva anpassar föreläsningarna för olika användningsområden.

Ledarträning (enskilt och i grupp) 

Du som ledare kommer att leda olika typer av människor. I ett arbetsteam är det viktigt att komma ihåg att mångfalden berikar. Du är aldrig så kraftfull som när du är dig själv!

För att bli en bra ledare behöver du därför fråga dig själv:
• Vilka karaktärsegenskaper har jag?
• Hur uppfattas jag av omgivningen?
• Är jag en god lyssnare?
• Hur vill jag profilera mig?
• Hur kan jag övertyga och påverka?
• Hur blir jag den jag vill bli?
Låt Eva hjälpa dig med att besvara dessa frågor genom enskild träning. 

Seminarie- och presentationsteknik (enskilt och i grupp)
Föreläsningen syftar till att göra dig till en bättre och säkrare talare.

Retorik:
• Vilken målgrupp riktar jag mig till?
• Vad är målsättningen med talet/seminariet?
• Hur förbereder jag mig?
• Hur lägger jag upp mitt tal?
• Vilka tekniska hjälpmedel ska jag använda?

Kroppsspråk:
• Hur slappnar jag av inför talet/seminariet?
• Hur kan jag förstärka mitt budskap?
• Gester, ögonkontakt, mm.
• Hur utnyttjar jag lokalen bäst?
• Energi, riktning, kontroll.

Talteknik:
• Röstbehandling, andning, tempo, artikulation.
• Vad är mina svagheter, hur kan jag förstärka mina fördelar?

Att möta en patient
En föreläsning om kommunikation ur patient- och personalperspektiv.

Exempel på frågor som tas upp under föreläsningen:

  • Vilka redskap har jag till mitt förfogande när jag kommunicerar med patienten?
  • Hur kan mina signaler bli tydligare?
  • Hur undviker jag missförstånd?
  • Hur skapar jag en förtroendefull relation?

AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR

ATT TÄNKA KREATIVT

 Verktygslådan som för dig att tänka utanför planritningarna.
:: MER INFO 
 

KROPPSSPRÅK OCH RETORIK

 Förstår vi kommunikationens både medvetna och omedvetna mekanismer kan vi öka förståelsen för varandra och åstadkomma både rakare och bättre relationer.
:: MER INFO 
 

TA MAKTEN ÖVER DIN TID

 En föreläsnings-föreställning i ord och ton som leder till eftertanke.
:: MER INFO 
 

VILL DU BOKA FÖRELÄSNING?

 Fyll i formuläret så kan vi tillsammans skräddarsy föreläsningen, så att passar just dina behov.
:: KONTAKT