Go to Top

PEDAGOGEN

forelasning_topp
2007
KONSTNÄRLIG LEDARE OCH LÄRARE

Programansvarig för Artesprogrammen (samhälls- och naturvetenskapliga) vid Europaskolan i Strängnäs

Skapar och driver ett högskoleförberedande gymnasieprogram för studiemotiverade elever som med hjälp av bild, musik och drama får utveckla sin kreativitet. Arbetsmoment:

  • Medlem i skolledningen; är föredragande för utvecklingsarbetet i Artes, driver det pedagogiska arbetet på Europaskolan och rapporterar om elevernas verksamhet.
  • Pedagogisk ledare för tre estetiska lärare i Bild, Musik och Digitalt skapande.  
  • Undervisning i Skapande verksamhet/Estetisk Kommunikation och Dramakurser  
  • Mentor och coach för 43 elever i två Artesklasser 2010-12, 28 elever 2007-10.
  • Sitter i skolans marknadsföringsgrupp
  • Startade hösten 2011 Artes Referensgrupp, ett samarbete mellan Stockholms Musikpedagogiska Institut, Södertörns Högskola, Strängnäs Kulturskola, London University of Arts och Europaskolan i Strängnäs. 
  • Startade, i samarbete med Strängnäs Kulturskola, en akademi, MAK, hösten 2010, där eleverna kan läsa 200 poäng musik och få betyg.

2003 – 2007
ACADEMUS AB, KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN

Koordinerade och arbetade med spridningen av Skapa och Lära. Det är en metod som, med hjälp av en konstnärspool, ger lärare enkla kreativa verktyg att använda i sin undervisning. Bygger på ett framgångsrikt kanadensiskt koncept, Learning through the arts.

2008
UTSEDD TILL SVERIGES MEST INNOVATIVA LÄRARE

Tävling anordnad av Microsoft-nätverket ITN (International Teacher’s Network). Utsedd till Sveriges representant i Europa-finalen i Zagreb för ett projekt där eleverna fick tillverka egna arter med hjälp av Gyllene snittet och Fibonaccis talserie.

 

 microsoft