Go to Top

Kroppsspråksföreläsning på Vision

Inspirationsdag för arbetssökande för Visions klubbmedlemmar
torsdagen den 24 april. Föreläsning om Kroppsspråk med Eva Mutvei