Go to Top

REFERENSER

Thomas Axelsson, rektor Europaskolan
thomas.axelsson@europaskolan.se 

Ian Plaude, rektor SMI
ian.plaude@smpi.se  

Kerstin Fondberg, ordförande för Sveriges körförbund
kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se 

Susanne Klingström-Larson, it-chef Socialstyrelsen
susanne.klingstrom@hotmail.com